Запрошуємо на виставку «Текстильна мозаїка»

З 22 лютого КЗ ЛОР «Історико-краєзнавчий музей» запрошує на огляд виставки «Текстильна мозаїка» до виставкової зали музею за адресою м. Винники, вул. Івасюка 5 щоденно, крім суботи, з 10 до 17 год.

Це виставка дипломних, кваліфікаційних та курсових  робіт студентів відділу художнього текстилю і  представляє роботи студентів КЗ ЛОР Львівського фахового коледжу декоративного і ужиткового мистецтва ім. І.Труша за останні десять років.

Відділ художнього текстилю – один із найдавніших відділів цього мистецького закладу. Його історія розпочалася ще із кінця 80-х років ХІХ ст. За довгий час його існування у навчальних програмах відділу весь час відбувалися якісні зміни, пов’язані із потребами часу, зі змінами попиту та вподобань, що домінували у суспільстві. Вони стосувалися також збільшення годин на професійні дисципліни, урізноманітнення тем курсових, кваліфікаційних та дипломних робіт.

На даний час робота відділу спрямована на намагання іти в ногу з часом, але і не відмежовуватися від традицій, якими відома Галичина. На виставці представлено твори, що демонструють кілька напрямних роботи відділу. Це килими, що становлять основну групу представлених студентських робіт, композиційне вирішення яких демонструє зв’язок із традиційним українським килимом; також це ворсові подушки, композиція яких збудована на основі інтерпретації народної орнаментики (писанкові мотиви, традиційні орнаменти тканих килимів, вишивки, розписної кераміки тощо).

На виставці глядач може переглянути чимало тематичних гобеленів, виконання яких стало на відділі важливою складовою навчального процесу для студентів ОКР «Бакалавр». Виходячи на диплом, студенти звертаються саме до тематичного декоративного гобелену. На виставці можна ознайомитися із різними композиційними рішеннями такого гобелену. Відповідно до програмних завдань відділу, що полягають у творчому переосмисленні традиційних текстильних технік, орнаментальних композиційних схем та мотивів, а також інтерпретаціях мотивів природи, архітектури чи абстрактних форм, студенти створюють свою власну композицію, що втілюється у матеріалі. Часто можемо спостерігати, що дипломники ставлять перед собою складне, із певним підтекстом завдання, і у виборі теми домінує певна емоція чи особистісні вподобання випускників. Тоді важливим стає фактор взаєморозуміння дипломник – керівник, що дуже часто впливає на кінцевий результат.

Дипломні роботи, кваліфікаційні та курсові – це проєкти, в яких їхні автори під керівництвом педагогів, мають змогу продемонструвати здобуті впродовж навчання знання та вміння із фахових дисциплін – композиції, роботи в матеріалі, технології, історії мистецтва та історії орнаментів.

Викладацький колектив відділу в особі досвідчених викладачів Шеремети М.М., Борисової О.О., Хоменко О.С. та Степанчук С.А. уже тривалий час намагаються своїх студентів спонукати до пошуку нових підходів у проєктування сучасного килима чи гобелена, декоративної тканини чи предметів інтер’єру, враховуючи тенденції та запити сьогодення.

Їхній творчий потенціал забезпечував і забезпечує сьогодні високий рівень підготовки фахівців декоративно-ужиткового мистецтва.

Це є добрим продовженням створення візерункового текстилю, центром якого в кінці ХІХ – на поч. ХХ ст. були Глиняни. Нещодавно глинянський візерунковий текстиль було включено до нематеріальної культурної спадщини України. Не випадково, ми спільно із КЗ ЛОР «Історико-краєзнавчий музей» організували дану виставку, адже наших випускників  чекає місія відновлення українського  візерункового текстилю.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *